Hetzelfde Anders

Home

Hetzelfde Anders

Wie wij zijn

Wat wij doen

Cursussen

Workshops
&
Lezingen

Leesgroepen

Schrijfhulp

Contact

Workshop op het Sapi Lustrum

lustrum sapi

Op vrijdag 13 mei geven wij van 16:00u tot 18:00u een workshop ter gelegenheid van het lustrum van Sapientia Ludenda, de studievereniging filosofie aan de Universiteit van Tilburg.

Een workshop identificeren

Het kunnen identificeren van de dingen in de wereld is voor mensen geen enkel probleem. Iedere heikneuter is in staat het ene van het andere te onderscheiden. Toch vormt deze impliciete vaardigheid voor filosofen al eeuwenlang een bron van verwondering. Hoe is het mogelijk dat de wereld niet als een veelheid wemelende impressies, maar als een gestructureerd geheel aan onze zintuigen verschijnt? Wat zorgt ervoor dat wij de dingen als zodanig kunnen herkennen? Welke rol spelen begrippen in dit identificatieproces? En op basis waarvan kunnen we juiste van onjuiste identificaties onderscheiden – als dit überhaupt al mogelijk is?

Aan de hand van vier korte tekstfragmenten van Plato, John Locke, Friedrich Nietzsche en Cornelis Verhoeven, die we gezamenlijk gaan lezen, nemen we in deze interactieve workshop enkele bespiegelingen op deze vragen onder de loep.

Voor meer informatie kijkt u op het facebookevenement van het lustrum.