Hetzelfde Anders

Home

Hetzelfde Anders

Wie wij zijn

Wat wij doen

Cursussen

Workshops
&
Lezingen

Leesgroepen

Schrijfhulp

Contact

leesgroepen

Het lezen van filosofische teksten kan heel leuk en inspirerend zijn, maar het is bovenal erg moeilijk. Voor veel niet ingewijden hebben taaie wijsgerige geschriften dan ook een hoog abracadabra gehalte. Dat is niet vreemd. Zonder voorkennis van het vakjargon, de traditie waar de teksten een onderdeel van uitmaken en de posities waarmee in discussie wordt gegaan, valt het leeuwendeel van de inhoud vaak simpelweg niet te begrijpen.

Oude Boeken Hetzelfde AndersOnze ervaring leert dat het lezen en bediscussiëren van lastige passages in groepsverband bijdraagt tot een beter begrip van de vragen en de problemen die erin aan de orde gesteld worden. Wij helpen hier graag bij. Niet als alwetende dicterende experts, maar wel als begeleidende en medezoekende nieuwsgierigen, behept met ervaring en een ruime filosofische bagage.

Wilt u zelf, of samen met anderen, eens een canoniek filosofisch werk lezen, maar weet u niet goed hoe eraan te beginnen? Stuur ons dan gerust een suggestie voor een boek of tekst. Wij zullen inventariseren of er genoeg animo is om dit onder onze begeleiding te lezen.

Enkele teksten die wij in het verleden hebben behandeld:

Sextus Empiricus – Hoofdlijnen van het Pyrronisme (Outlines of Pyrrhonism)

Baruch Spinoza – Ethica

Immanuel Kant – Kritiek van de Zuivere Rede (Kritik der Reinen Vernunft)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Fenomenologie van de Geest (Phänomenologie des Geistes)

Martin Heidegger – Zijn en Tijd (Sein und Zeit)

Ludwig Wittgenstein – Filosofische Onderzoekingen (Philosophische Untersuchungen)